Nye busslinjer, kjøretraseer, flere avganger og bedre holdeplassinformasjon gjør det enklere og bedre å reise kollektivt. Bussystemet har blitt forenklet, nå betjener to busslinjer hele Narvik. De nye linjene er gjennomgående og binder bydelene bedre sammen.

Disse endringene gjøres for at alle som tar bussen skal få en enklere reisehverdag. For at reisende skal komme raskere fram, flytter vi eller tar bort de holdeplassene som er lite brukt. For noen betyr det litt lengre vei til busstoppet, for andre blir veien litt kortere. Færre holdeplasser gjør reisetiden kortere og alle kommer til syvende og sist raskere fram.


BussnettNarvik-2018-ny.jpg

Det er viktig at bussen går der flest mulig bruker den, derfor er antall ruter redusert. Dette betyr på ingen måte at busstilbudet blir dårligere, tvert imot gjør det nye linjenettet bussen raskere og linjene mer oversiktlige.

Vi har også innført faste avganger, slik at det skal bli så enkelt som mulig å vite nøyaktig når din buss går.

Det nye systemet skal gjøre det enklere å reise kollektivt, og vi ønsker at enda flere skal velge buss som framkomstmiddel.

Full oversikt over de nye rutene finner du her.

 

Dette blir nytt

  • Ny ruteinformasjon

  • Oversiktlig linjekart

  • Bedre og enklere linjenett

  • To gjennomgående linjer

  • Ny og moderne skilting av holdeplassene

  • Enklere overgang gir økte reisemuligheter

  • Bedre utforming av holdeplassene

  • Faste avganger